Smoothing with opencv and delphi

Güncelleme: bu smooth kodu, opencv2.0 da hata vermekte.(C++ ve pythonda da hata veriyor.). Bu nedenle opencv2.1 yada opencv1.0/1.1 kullanın.

var
  img1,dst:PIplImage;
begin
  //hh
  img1:=cvLoadImage('sa.jpg',1);
  dst:=cvCreateImage(cvGetSize(img1),8,3);
  cvSmooth(img1,dst,3,3);
  //cvResize(img1,dst);
  cvNamedWindow('s',1);
  cvShowImage('s',img1);
  cvNamedWindow('sm',1);
  cvShowImage('sm',dst);

Bir Cevap Yazın