Yazar: burhan

Resize Opencv Delphi

cvResize komutu görüntülerinin boyutlarını değiştirmek için kullanılan bir prosedürdür. Paramatreleri 3 tanedir: kaynak görüntü, hedef görüntü-boyutlandırılmış, ve ara-değerleme yöntemidir. Ara-değerleme metodları: CV_INTER_NN: nearest-neighbor interpolation (yakın komşuluk) CV_INTER_LINEAR: bilinear interpolasyon (bilineer yada …