Kategori: Delphi

Delphi İle İlgili Makaleler

Delphi ile Opencv2.3.1

Delphi ile opencv2.1 kullanabiliyorduk. Fakat opencv büyüdükçe bizimde bunu delphiye ekleyeceğimiz headerların çevrilme işi artacak. Şu andaki opencv versiyonu 2.4. Delphide ise şu an 2.3.1 headerları Giandomenico De Sanctis tarafından hazırlanmış. Kendisi …

Köşelerin tespiti Opencv Delphi

Opencv kütüphanesi bir görüntüdeki belirgin köşeleri bulmak için hazır bir fonksiyona sahiptir. cvGoodFeaturesToTrack. Bu fonksiyondan çıkan köşeleri tekrar düzenlemek için cvFindCornerSubPix prosedürü kullanılır. Köşe bulma kodu:   procedure TForm2.btnkosebulClick(Sender: TObject); type TPointsArr …

Resize Opencv Delphi

cvResize komutu görüntülerinin boyutlarını değiştirmek için kullanılan bir prosedürdür. Paramatreleri 3 tanedir: kaynak görüntü, hedef görüntü-boyutlandırılmış, ve ara-değerleme yöntemidir. Ara-değerleme metodları: CV_INTER_NN: nearest-neighbor interpolation (yakın komşuluk) CV_INTER_LINEAR: bilinear interpolasyon (bilineer yada çift …

Smoothing with opencv and delphi

Güncelleme: bu smooth kodu, opencv2.0 da hata vermekte.(C++ ve pythonda da hata veriyor.). Bu nedenle opencv2.1 yada opencv1.0/1.1 kullanın. var img1,dst:PIplImage; begin //hh img1:=cvLoadImage('sa.jpg',1); dst:=cvCreateImage(cvGetSize(img1),8,3); cvSmooth(img1,dst,3,3); //cvResize(img1,dst); cvNamedWindow('s',1); cvShowImage('s',img1); cvNamedWindow('sm',1); …

Opencv >> Python, Delphi, .Net, Java , C++

Bu beş programlama dili ile opencv kodu yazabilirsiniz. Delphi kütüphanesi , Opencvcharp ile .Net ve mono , Python , Javacv ve c++ Bunlar arasında en rahat kullanılabilen kanımca Python, büyük avantaj ve dezavantaj sağlayan değişken …